Porażenie wiotkie może być wynikiem przebytego zapalenia nerwów w przypadku boreliozy, przy czym zwykle przeważają zaburzenia czucia, a niedowłady wiotkie pojawiają się w bardziej zaawansowanych stadiach. Przez niedowład (łac. paresis) rozumie się ograniczenie zakresu ruchów lub zmniejszenie siły mięśni. Ten rodzaj niedowładu kończyn możemy podzielić na mononeurpatie, kiedy uszkodzenie dotyczy jednego nerwu oraz polineuropatie, w przebiegu których niedowład występuje w obu kończynach, ponieważ uszkodzonych jest wiele nerwów obwodowych.

#PorozumienieŁódzkie

#borelioza

#kleszcze

#profilaktykaboreliozy

#objawyboreliozy

#chorobyodkleszczowe

#małykleszczdużyproblem

#leczenieboreliozy