Raport Ministerstwa Zdrowia dotyczący zmian klimatycznych, wskazuje nam szereg zmian jakie na najbliższej przyszłości pojawią się w naszym otoczeniu. Oto kilka najważniejszych wskazań dotyczących „najbardziej interesującego nas tematu”.

Zmiany klimatyczne, powodujące coraz łagodniejsze zimy, pozwalają na ekspansję boreliozy z Lyme na wyższe szerokości geograficzne. W Europie borelioza jest najpowszechniejszą chorobą przenoszoną przez kleszcze, ze stale zwiększającą się liczbą przypadków w wielu krajach europejskich, takich jak Finlandia, Niemcy, Rosja, Szkocja, Słowenia i Szwecja. Co potwierdzają prospektywne badania populacyjne przypadków np. w południowej Szwecji.

Przejście w kierunku łagodniejszych temperatur zimowych z powodu zmian  klimatycznych może umożliwić ekspansję boreliozy z Lyme na wyższe szerokości geograficzne i wysokości. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie gatunki kręgowców, które są nosicielami kleszczy, są w równym stopniu zdolne do przemieszczenia się na nowe tereny.

Susze i poważne powodzie wpływają negatywnie na liczbę kleszczy, przynajmniej tymczasowo. Przewiduje się, że Europa Północna doświadczy wyższej temperatury ze zwiększonymi opadami, podczas gdy Europa Południowa stanie się bardziej sucha, co wpłynie na rozmieszczenie kleszczy, zmieni ich aktywność sezonową i w konsekwencji zmieni wzorce narażenia.

Na podstawie raportu MZ „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”