BORELIOZA Zapalenia mięśnia sercowego (Lyme carditis – LC) – wymaga stwierdzenia przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi klasy IgM w surowicy oraz zaburzeń czynności serca potwierdzonych w EKG.Najczęściej stwierdza się zaburzenia przewodnictwa w postaci bloków przedsionkowo-komorowych o zmiennym stopniu.Zwykle zaburzeniom czynności serca nie towarzyszą objawy kliniczne i są one wykrywane przypadkowo w trakcie diagnostyki innych postaci boreliozy z Lyme. Cechy LC ustępują, nawet bez leczenia w ciągu kilku tygodni. Pomimo dobrego rokowania, u około 5% chorych zaburzenia czynności serca, które ujawniły się w przebiegu choroby, cofają się powoli.

#PorozumienieŁódzkie#borelioza#kleszcze#profilaktykaboreliozy#objawyboreliozy#chorobyodkleszczowe#małykleszczdużyproblem#leczenieboreliozy